[5] דימוי :5 דפנה שלום, מתוך התערוכה ‘משה דיין ,‘53 גלריה קו 2001 ,16 )אוצרת: אירית סגולי(.