[3] דימוי :3 דוד סרי, ירושלים .1935 מתוך ‘דוד סרי – תצלומים ,‘1950–1930 אבן חושן, .2004