[2] דימוי :2 יחיא חייבי, חתן וכלה, צנעא, שנות ה-30 של המאה ה-,20 ארכיון מוזיאון ישראל.