[1] דימוי :1 פריץ כהן, מסילת ציון, הבחירות לכנסת השלישית, .1955 לשכת העיתונות הממשלתית.