[6] דימוי :5 חומת גילה, 2000 )צילום: לארי אברמסון(. דימוי :6 חומת כביש 2004 ,443 )צילום: לארי אברמסון(.