[4] דימוי :4 מיכאל גרוס, .1970 בית בנוף, שמן על בד, אוסף מוזיאון חיפה לאמנות.