[3] דימוי :3 זאב רבן, .1911-18 "הגידה לי שאהבה נפשי איכה תרעה", איור לשיר השירים, צבע מים על נייר, אוסף מרטין סטיינברג ורעייתו, ניו יורק.