[2] דימוי :2 קומר ומלמיד, .1994 הציור המבוקש ביותר באמריקה, שמן ואקריליק על בד. באדיבות רונלד פלדמן אמנויות יפות, ניו יורק )צילום: ד. ג‘יימס די(.