[1] דימוי :1 תמונת גן, ציור קיר, הווילה של ליוויה, רומא, 50 לפנה"ס לערך.