[3] דימוי :3 אורנה דץ מקבלת את פניה של אילנית סוויסה לאחר המהפך.