[6] דימוי :5 דפי מוצר, כרמל, אוטוקרס, .1965 דימוי :6 דפי מוצר, סוסיתא ,12 אוטוקרס, .1965