[26] דימוי :25 סטודיו מכנר-וליש, תאכלו ענבי תנובה, 1937 )באדיבות ערי וליש(. דימוי :26 אוטה וליש, אכלו גבינות כבשים, 1938 בקירוב )באדיבות ערי וליש(.