[24] דימוי :24 יוצר לא ידוע, בתוצרת ממשקינו העבריים רב כח ושפעת און.