[23] דימוי :23 סטודיו מכנר וליש, שולחן ערוך הכל מתוצרת תנובה, שנות ה-30 )באדיבות ערי וליש(.