[21] דימוי :21 אוטה וליש, גבינת עמק, לבניה, חלב, לבן, גבינה לבנה, חמאת תנובה, תחילת שנות ה-50 )באדיבות ערי וליש(.