[18] דימוי :17 אוטה וליש, אבטיח עברי, שנות ה-30 )באדיבות ערי וליש(. דימוי :18 ליזלוטה גרז‘בינה, אבטיח עברי, 1935 בקירוב, אוסף מוזיאון ישראל ).)BO1.0244/0001