[16] דימוי :15 ליזלוטה גרז‘בינה, 1940 בקירוב, אוסף מוזיאון ישראל ).)BO1.0244/0593 דימוי :16 האחים גבריאל ומקסים שמיר, חתום בהסכם, שנה לא ידועה )באדיבות יורם שמיר ומכון שנקר לתיעוד וחקר העיצוב(.