[14] דימוי :14 יוצר לא ידוע )סדר דפוס(, במפעלי תנובה ערובה לאיכות התוצרת, שנה לא ידועה, אוסף הארכיון הציוני ).)KRU/63