[4] דימוי :4 מאיר גור-אריה, קנו תוצרת הארץ, 1926 )באדיבות מאירה קיין(.