[3] דימוי :2 יוצר לא ידוע, בתוצרת תנובה גלום הפרי של העבודה העברית המאורגנת, שנות ה-.30 דימוי :3 יוצר לא ידוע, תנובה אגודה שיתופית בע"מ, תר"ץ.