[1] דימוי :1 אילזה קנטור, איור ל‘האוטו שלנו גדול וירוק‘, .1945