[5] דימוי :5 דועא אל-עדל, .2013 הטלת מום באיבר מין נקבי )גם: מילת נשים(.