[3] דימוי :3 אוליביירו טוסקני, .1996 לבן, שחור, צהוב )פרסומת לחברת בנטון(.