[2] דימוי :2 ליהי אבידן, .2012 מתוך הסדרה ‘חדרים‘.