[2] דימוי :2 משרד פרסום המטבחון, ,2013 פרסומת ל‘אנגוס‘.