[1] דימוי :1 משרד פרסום אדלר-חומסקי-ורשבסקי, ,2012 פרסומת ל‘טעם העיר‘. באדיבות רשת שוקן.