[3] דימוי :3 אנדראס, מושא התשוקה ומוקד העונג המרכזי בסרט.