[2] דימוי :2 "במדינה שאין לי שום קשר אליה" – הלסביות הנודדות בקולנוע להט"בי.