I Shot My Love, You Shot Ma Belle הומולאומיות והלסביות הנודדות בקולנוע להט"בי ישראלי עכשווי

שירלי בכר ויסמין ששון הקדמה בשנת 1992 טבעה ב . רובי ריץ ‘ את הביטוי . New Queer Cinema לטענת ריץ ‘ , הסרטים אשר ניתן למנות תחת מטריית " הקולנוע הקווירי החדש " חולקים מתודות , תמות וסגנון : הם מציגים מגוון של הזדהויות מיניות ומופעים מגדריים להטב " יים , הם דלי תקציב , ניסיוניים ונועזים , והיא מזהה בהם מוטיבים של " ניכוס , פסטיש , אירוניה , עיבוד מחדש להיסטוריה [ ... ] מעבר לכול " , פוסקת ריץ ‘ , " הם מלאים בעונג " . בין הפרמטרים שתרמו ועזרו לביסוסו של הקולנוע הקווירי החדש ריץ ‘ מונה את הנגישות הגוברת והולכת של מצלמות וידיאו קטנות יחסית ופשוטות להפעלה ואת האפשרות לצלם בדירות ששכר הדירה עבורן נמוך מאוד , בעיקר בניו יורק . המצלמות הנועזות , המסיירות מעורערות וטעונות עונג בין קירות מטים לנפול , ביקשו להביע מחאה פוליטית חתרנית נגד המשטר הפטריארכלי וההומופובי הדכאני של רונלד רייגן , אשר בשנות ה 80 אפשר למשבר האיידס להמשיך ולקטול חיים באין מפריע . כעשרים שנה לאחר שטבעה ריץ ‘ את המונח , הקולנוע הקווירי אינו חדש Rich , B . Ruby ( 1992 ) . New Queer Cinema . Sight and Sound , 2 ( 9 ) : 30 – 34 ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות