[2] דימוי :2 שתיקת העדים בסרט עדות ).)2011 באדיבות שלומי אלקבץ, דוד עדיקא וגלית כחלון.