[9] דימוי :9 מיכל היימן, אני הייתי שם מס. 3 ]קלוד קאהון[, ,2001-05 רדי-מייד מעובד וחותמת בהדפסה דיגיטלית, .60 x 48