[8] דימוי :8 מיכל היימן, האב לא הדוד )פרויד / קתרינה(, ,2008 וידיאו צבע עם פסקול, 26 דקות, פרט.