[7] דימוי :7 מיכל היימן, דו-מינו מס. 1 )עמ‘ :)99–98 פרנסיסקו גויא, השלושה במאי / )1814( 1808 צלם לא ידוע )רויטרס, הארץ(, גוש קטיף ),2002 ,)6.12.2011 רדי-מיידס מעובדים וחותמות בהדפסה דיגיטלית, .140 x 200