[5] דימוי :5 מיכל היימן, דו-מינו מס. 2 )עמ‘ :)101-100 גדי קבלו, אימה בגוש קטיף )/ )10.5.2004 דיאס צ‘רלס, שריפה בערבה ),2008 ,)1847 רדי-מיידס מעובדים וחותמות בהדפסה דיגיטלית, .140 x 200