[4] דימוי :3 מיכל היימן, סקנוגרמות ,5# נפתלי היימן, מצעד מכבי אש, רמת גן, 1950 בקירוב, .1990 דימוי :4 מיכל היימן, סקנוגרמות ,5# הצד האחורי, נפתלי היימן, מצעד מכבי אש, רמת גן, 1950 בקירוב, .1990