[1] דימוי :1 מיכל היימן, ארכיון )פרט(, ,2005 מיצב: שתי קונסטרוקציות מתכת, 60 x 180x120 כ"א, מראה ומעטפות חומות ולבנות.