[1] דימוי :1 מיצב: יוסי צמח, בארץ אהבתי, ארץ אותי לא אהבה )3 x 2 ,1977 מטר(. צילום: איליה רבינוביץ.