[8] דימוי :8 מחנה דהיישה היום, .2008 מקור: אוסף פרטי.