[7] דימוי :6 מחנה דהיישה היום, .2008 מקור: אוסף פרטי. דימוי :7 מחנה דהיישה, הגדה המערבית, .1957 באדיבות ארכיון אונר"א, עזה.