[5] דימוי :5 תכנית של "מרחב המחסות", מחנה דהיישה, .1957–1956 מקור: פרויקט מחקרי ניסויי של התפתחות המחנה, שיתוף פעולה בין אוניברסיטת שטוטגרט ובין אונר"א .2008–2006