[4] דימוי :4 המעבר מהאוהל אל המחסה. מחנה עאיידה, הגדה המערבית, .1956 באדיבות ארכיון אונר"א, עזה.