[3] דימוי :3 המרחב האוהלי. תכנית של מחנה דהיישה המראה את התארגנות המשפחות כחמולות, הגדה המערבית, .1950 מקור: פרויקט מחקרי ניסויי של התפתחות המחנה, שיתוף פעולה בין אוניברסיטת שטוטגרט ובין אונר"א .2008–2006