[2] דימוי :1 תחילת היווצרותו של מחנה עאידה. בית לחם, ,1948 באדיבות ארכיון אונר"א, עזה. דימוי :2 בלילות. אזור בית לחם, ,1948 באדיבות ארכיון אונר"א, עזה.