לפעול בתוך "מחנה הפליטים", דהיישה כמקרה בוחן: 1948–1967

פאתינה אבריק - זבידאת ראיתם בחורבנם . איש לא נשאר . הבתים וכן החושות הרוסים לגמרי ... בין עיי המפולת הדהדו קריאות תרנגולת עזובה , וחמור עלוב ויתום התהלך בשבילי הכפר . יוסף ויץ , 2 במאי , 1948 מצוטט אצל מוריס 154 , 2005 אבא , מהו הפליט ? כלום , כלום , לא תבין . סבא , מהו פליט , אני רוצה להבין . שמהרגע הזה אתה כבר לא תינוק ! אני כבר לא תינוק , מלפני רגע . מהרגע שהתחלתי להבחין בין המציאות לדמיון , בין מה שאני עכשיו למה שהייתי לפני כמה שעות . האם הזמן יישבר כמו הזכוכית ? אני כבר לא תינוק מרגע שהבנתי שמחנות לבנון הם המציאות ופלסטין היא הדמיון . דרוויש 40 , 2007 * מבחינת החומרים הראשוניים מאמר זה מתבסס בעיקר על עבודת המגיסטר ועל מחקר מורחב מאמר זה מבקש להמשיג מחדש את הצירוף " מחנות הפליטים הפלסטיניים " נוכח המציאות הפוליטית שמתוכה הופיעו הפליטים ונוכח אותו מרחב חדש שמאפייניו הם הרס ונישול ממעמד אזרחי , מרחב שממנו נעקרו הפליטים על מנת לשרוד ולהתקיים עצמאית . הרס , הדרה ומחיקה הן פעולות ניהיליסטיות שבהן משתמשת המדינה כמנגנונים המאפשרים לה להדיר מתחומה את הלא אזרחים תוך מרחוב יחידים ויחידות שנש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות