שער 2 הסיכוי והדיכוי: פעולה פוליטית ושינוי פוליטי במרחב החזותי בישראל