[3] דימוי :3 "נקודות שיא של הווה" ב‘מתנחל יורה בפלסטינים בחברון‘. כמה אירועים מתרחשים יחד בדימוי אחד בלי להתייחס זה לזה.