[1] דימוי :1 כתמי אדמה ושמיים מובחנים בקושי, שמחמיצים את הפעולה המתועדת, יוצרים דימוי נוזלי ב‘מתנחלים בבגדי שבת תוקפים ילדים – א-טובא‘.