מה דלז עוזר לנו לראות בסרטוני הכיבוש של בצלם?

רועי וגנר ובועז חגין נ י ס ו ח ה ס כ ס ו ך מ ח ד ש ארגון ‘ בצלם ‘ , מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים , הקים ב 2005 מחלקת וידיאו והוסיף לדו " חות שלו בנושא זכויות אדם גם דימויים מוסרטים . במאמר זה נבחן בעיקר שתי קבוצות של סרטוני וידיאו שבצלם הפיץ . אחת מהן כוללת את דיווחי הווידיאו שתחקירני בצלם יוצרים מאז , 2005 המתעדים את הדרכים שבהן ישראל מפרה את זכויות האדם של הפלסטינים בשטחים הכבושים . השנייה כוללת את סרטוני הווידיאו שנעשו כחלק מן הפרויקט ‘ חמושים במצלמות ‘ של בצלם . במסגרת הפרויקט , שהושק בתחילת , 2007 הארגון מחלק לפלסטינים מצלמות וידיאו כדי שיתעדו באמצעותן את חייהם תחת הכיבוש . את סרטוני הווידיאו מפרסמים באתר של בצלם וביוטיוב , וחלקם מעוררים עניין ציבורי ניכר ומופצים בתקשורת הישראלית והבינלאומית . 1 האתר של בצלם , ‘ פרויקט חמושים במצלמות ‘ , http : // www . btselem . org / video / about - . camera - project בנוסף הפיץ בצלם סרטוני וידיאו שצילמו פלסטינים שלא במסגרת הפרויקט . , Ynet 2 למשל , העלה מבחר סרטוני וידיאו של בצלם שיצרו פלסטינים צעירים בעזה , שבהם סיפרו על חייהם תחת ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד

שנקר הנדסה. עיצוב. אמנות