[4] דימוי :4 אוהל מחאה יהודי-ערבי, מאהל רוטשילד. ,Activestills אורן זיו, .29.07.2011 הדפסה דיגיטלית.