[3] דימוי :3 מאהל יפו. ,Activestills קרן מנור, .27.08.2011 הדפסה דיגיטלית.